Energetické služby - referenciePosúdenie potenciálu energetickej efektívnosti prenosovej sústavy objednávateža v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z., §31, ods. 4, písme. b) v znení neskorších predpisov.:

1.   UNIKORN-ESK s. r. o., Tornaža
- strojárska výroba


Stanovenie ročných nákladov na spotrebované energie

1.   Zriadenie pre seniorov, Dolné Plachtince
- sociálne služby