Energetické služby - cenník za energetické služby

Názov služby Poznámka Cena služby
Energetické poradenstvo Písomný výstup je spoplatnený
klient si môže robiť poznámky
20,- € za každú začatú hodinu
20,- € písomný výstup - správa
Energetická štúdia Písomný výstup 2% zo sumy vyčíslených ročných úspor (min. 100,- €)