Stručný popis firmy

Naša firma vznikla v r. 2003 zápisom do živnostenského registra, pod názvom Ing. Beáta
Herédyová - DELTA.
Firma bola zameraná na prevádzkovanie maloobchodnej predajne Moderná domácnosť
so sortimentom domácich potrieb.
V roku 2012 rozšírila svoju činnosť o mediácie.
V roku 2013 bola otvorená ďalšia maloobchodná predajňa Moderná domácnosť so sorti-
mentom darčekových predmetov. V tom istom roku bolo zriadené servisné stredisko
pre predaj a servis fiškáľnych tlačiarní typu FT 4000.
V roku 2014 firma rozšírila svoju činnosť o výkon energetického audítora.