Energetický audit - platná legislatíva a aktuality

Zákon č.321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti