Energetické služby - energetická štúdia

Energetická štúdia je veľmi "podobná" energetickému auditu, hoci na rozdiel od auditu nemá predpísanú žiadnu metodiku spracovania. Energetická štúdia môže riešiť celý podnik (spoločnosť), ale aj iba jeho časť. Presne podľa požiadaviek zadávateľa. Zadávateľ si sám určí, čo chce a potrebuje, aby mu takáto štúdia riešila. Aj písomná správa je veľmi podobná písomnej spravy z energetického auditu. Energetická štúdia môže riešiť a posudzovaťuž i projektový stav zámeru - čiže už v prípravnej fáze vášho zámeru či projektu.