Energetické služby - energetické poradenstvo

Energetické poradenstvo je nezmluvná služba poskytovaná jednorázovo v kancelárii nášho energetického audítora formou pohovoru alebo jednorázovo na základe vašej objednávky - čiže neuztvára sa obchodný vzťah na základe zmluvy. Zmyslom tejto služby je na základe vašich podkladov a informácií určiť spotrebu jednotlivých druhov energií a potom vám navrhnúť opatrenia na znižovanie energetickej náročnosti a zvyšovanie energetickej efektívnosti. Táto služba posudzuje spotrebu energií len na základe vaších údajov a informácií! Je vhodná pre každého občana. Každý predsa chce čo najefektívnejšie "narábať" aj s energiami.