UPOZORNENIE:

  PREDPOKLADY SPRÁVNEJ FUNKCIE NAŠICH WEB STRÁNOK:
 • stránky sú optimalizované pre Internet explorer 5.0 a výšší a pre rozlíšenie [1024 x 768] pixelov a väčšie
 • stránky používajú rámy (frame, iframe)
 • stránky vyžadujú mať v internetevom prehliadači zapnuté (povolené) používanie cookies
 • stránky vyžadujú mať v internetevom prehliadači zapnuté (povolené) používanie javascriptov vbscriptov a prvkov activeX
>>>   •   <<<

  AUTORSKÉ PRÁVA:

 • Programové vybavenie ako i obsah tohoto webu (www.ea.trhak.eu) sú chránené autorským právom, ktorého majiteľom je autor vystupujúci navonok pod pseudonymom - Jabl_ko - . Prevádzku služieb tohoto webu (www.ea.trhak.eu) zabezpečuje firma Ing. Beáta Herédyová - DELTA .
 • Webhostingové služby webu zaisťuje spoločnosť SYPHON s.r.o..
 • Bez súhlasu majiteľa autorských práv je akékoľvek kopírovanie a používanie čo i len časti tohoto webu mimo doménu trhak.eu zakázané.
 • Porušenie autorských práv zakladá občiansko právnu aj trestno právnu zodpovednosť a poskytuje právo na náhradu spôsobenej škody.
>>>   •   <<<

  PREVÁDZKU SLUŽIEB PORTÁLU ea.trhak.eu ZABEZPEČUJE:

 • Ing. Beáta Herédyová - DELTA
  Adresa kancelárie:
  Ul. SNP č. 11
  990 01 Veľký Krtíš
 • IČO: 40448240
  IČ DPH: SK 1036686409
  URL: http://www.ea.trhak.eu
  E-mail: heredyova@trhak.eu
>>>   •   <<<

  PREVÁDZKU WEBHOSTINGOVÝCH SLUŽIEB PRE PORTÁL ea.trhak.eu
  ZABEZPEČUJE:

 • SYPHON s.r.o.
  Golianova 62
  949 01 Nitra
 • IČO: 35979259
  IČ DPH: SK 2022129087
  URL: http://www.syphon.sk
  E-mail: syphon@syphon.sk
>>>   •   <<<