Energetický audit - referencie

I.  Vykonané energetické audity veľkých podnikov (zákon č. 321/2014 Z.z.):

1.   VÁHOSTAV - SK a. s.
- jedna z naväčších stavebných spoločností na Slovensku

   


2.   IEE Sensing Slovakia s. r. o., Veľká Ida
- nadnárodná čínska spoločnosť vyrábajúca senzory a snímače pre všetky automobilky na svete
3.   VIX s. r. o., Žilina
- prevádzkovanie výherných hracích automatov

   


4.   Mestský podnik služieb s. r. o., Vrútky
- hlavnou náplňou činnosti spoločnosti je výroba a rozvod tepla, správa nehnuteľností a výkon ostatných   činností na základe požiadaviek Mesta Vrútky a jeho občanov.
5.   Obchodné centrum Laugaricio, Trenčín
- hlavnou náplňou činnosti je prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb   spojených s prenájmom.
6.   KIA Motors Sales Slovensko, Bratislava
- výhradný dovozca vozidiel značky KIA na Slovensko

II.  Vykonané energetické audity pre získanie fondov EÚ a dotácií:

1.   Budova MsÚ, Veľký Krtíš
2.   Budova MŠ, Vidiná
3.   Areál MŠ, Zvolen (ul. Ľ. Fullu)
4.   Areál MŠ, Zvolen (ul. Hrnčiarska)
5.   Budova MŠ, Lesenice
6.   Budova MŠ, Záhorce
7.   Budova KD, Záhorce
8.   Budova KD, Veľká Čalomija
9.   Budova MŠ, Opatovská Nová Ves
10.   Budova MŠ, Dolinka
11.   Budova OcÚ, Sečianky
12.   Budova OcÚ, Novosad
13.   Areál MŠ, Detva (ul. Bernoláka)
14.   Areál MŠ, Detva (ul. Štefánika)
15.   Areál MŠ, Moldava nad Bodvou (I. etapa)
16.   Areál MŠ, Moldava nad Bodvou (II. etapa)
17.   Budova OcÚ, Chrastince
18.   Budova MŠ, Ružiná
19.   Budova OcÚ, Uhliská
20.   Budova MŠ, Banská Štiavnica - Štefultov
21.   Budova MŠ, Galanta (ul. Úzka)
22.   Budova MŠ, Galanta (ul. SNP)
23.   Budova OcÚ, Neded
24.   Obytný dom, Lučenec (ul. Erenburgova 22 - 28)
25.   Obytný dom, Lučenec (ul. Rúbanisko III)
26.   Areál ZŠ g. Dusíka, Galanta
27.   Ubytovňa, Liptovský Mikuláš
28.   Budova OcÚ, Chminianska Nová Ves
29.   Budova KD, Vidiná