Energetický audit - cenník za výkon energetického auditu

Z hľadiska stanovenia ceny energetického auditu je podstatná otázka, aké podklady pre vypracovanie energetického auditu sú k dispozícii. Obyčajne je k dispozícii aspoň jednoduchá projektová dokumentácia stavebného stavu a hlavne účtovné doklady dokladujúce aspoň celkovú spotrebu energií. Ďalje bývajú (ale nie vždy), k dispozíci revízne správy, niekedy aj projektová dokumentácia technického vybavenia a pod.
Pokiaľ nie je k dispozícii z hore uvedeného takmer nič, je potrebné vykonať detailnú prehliadku predmetu auditu. Preto sa cena za výkon energetického auditu stanovuje až po obhliadke a hrubom prepočte možných úspor a nie je možné ju stanoviť paušálne a bez podkladov.